Köpvillkor

BETALNING
Betalning kan ske mot faktura, i förskott, eller via leasingfinansiering. Fakturakredit lämnas efter godkänd och sedvanlig kreditbedömning. Genom att godkänna dessa köpvillkor ger köparen oss tillåtelse att ta kreditupplysningar. Privat personer samt nystartade företag där det ännu inte finns någon bokslutshistorik, eller företag som nyligen bytt ägare, gäller alltid förskottsbetalning till vårt bank giro 5895-2052 ange order nummer frakt tillkommer Beställningar skall göras av giltig firmatecknare. Betalningsvillkor är 30 dagar netto vid fakturering. Betalning med befriande verkan görs till bankgiro 5895-2052. Dröjsmålsränta utgår efter förfallodagen med 22 %. Eventuella anmärkningar skall göras skriftligen och omgående.


LEVERANSER
Alla varor distribueras med våra egna distributionsresurser eller med DHL. Övriga fraktsätt ansvarar och bekostas av kunden.
Beställningar med ordervärde över 3 000 SEK netto exklusive moms levereras fraktfritt (avser endast förbrukningsprodukter).

Order värde under 300 kr expedieras EJ
Övrigt sortiment debiteras frakt.
För beställningar med ordervärde under 3 000 SEK netto exklusive moms debiteras en fraktkostnad beroende på vikt, volym och geografiskt avstånd.


GARANTI
På produkter som levereras av B.E. Produkter Sverige AB lämnar vi, om inget annat anges, 12 månader garanti (från fakturadatum) för fabrikationsfel. Garanti gäller både material och arbetskostnad. B.E. Produkter Sverige AB förbehåller sig rätten att avgöra om en viss vara skall repareras på plats hos kund eller om den skall skickas tillbaka till B.E. Produkter Sverige AB i Norrköping för reparation. Vid returer betalar B.E. Produkter Sverige AB fraktkostnaden, förutsatt att vi får ombesörja med returfraktsedel och beställning av transporten.

Produkter såsom t.ex. förbrukningstillbehör (plastskydd för däckmaskiner och liknande) och vissa reservdelar, är undantagna från 12 månaders garantin. Där gäller endast returrätt av helt oanvända delar inom rimlig tid från leveranstillfället.

Om en produkt felanmäls och garanti åberopas, och det sedan visar sig att felet orsakats av felaktig installation, inkoppling eller handhavande, kan eventuella kostnader för felsökning, reparation, resekostnader och övrigt komma att debiteras i efterskott.


PRISER
25 % moms tillkommer på samtliga priser. Priserna som anges i webshopen gäller med reservation för oförutsedda ändringar av valutakurser och prishöjningar från leverantörer, som ligger utanför vår kontroll. Vid beställningar kontaktar vi naturligtvis köparen om det skett några prisförändringar, så att man kan ta ställning till det nya priset innan leverans.

TILLÄMPLIGHET
Dessa köpvillkor är tillämpliga ifall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


STILLESTÅNDSERSÄTTNING
B.E. Produkter Sverige AB är inte ersättningsskyldig för eventuellt bortfall av inkomst, andra kostnader som kan uppkomma som resultat av stillestånd, eller av att en produkt går sönder under garantitiden.


RETURER
Återköp av ordinarie lagerprodukter medges endast efter särskild överenskommelse mellan köparen och B.E. Produkter Sverige AB. Produkten ska vara oanvänd och originalemballaget skall vara oskadat. Vid återköp utgår en returavgift på 20 % av varans pris, eventuella installationskostnader och transportkostnader återbetalas ej. Produkten skall returneras med utkörning till vårt lager, på köparens bekostnad. Gods som skickas tillbaka utan att någon överenskommelse om detta har gjorts med B.E. Produkter Sverige AB, tas ej emot. Återköp av icke lagervaror, förbrukningsmateriel och elektronikreservdelar medges ej.


FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från B.E. Produkter Sverige AB:s sida (som gör att B.E. Produkter Sverige AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse) skall utgöra grund till att B.E. Produkter Sverige AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


INFORMATION
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter och tjänster i vårt sortiment.