Om oss

B.E. Produkter Sverige AB grundades 2004 av Anders Bohman som idag också är VD för företaget. Anders började sommarjobba på sin fars däckverkstad redan 1978 så hans långa branscherfarenhet och gedigna kompetens har varit till stor nytta för företagets utveckling och det är därför han idag också har hand om både försäljnings-, inköps- och supportfrågor. Idag bedrivs verksamheten från Händelö industriområde i Norrköping där både kontor och lager finns.

Vår inriktning är att tillsammans med Er inom däck-, bil- och gummibranschen bygga och utveckla en långsiktig relation genom god service, högt tekniskt kunnande och ekonomiskt fördelaktiga alternativ. Inom företaget pågår ett ständigt förbättringsarbete med att bli en mer och mer komplett leverantör för att tillgodose dagens höga krav i en allt tuffare konkurrenssituation. Vi står inför en spännande framtid med många möjligheter och hälsar dig varmt välkommen som kund på denna gemensamma resa.

KVALITET OCH MILJÖ

Vi på B.E. Produkter Sverige AB vill i alla lägen motsvara dina höga förväntningar och arbetar därför kontinuerligt med att förbättra oss.Vi erbjuder våra medarbetare ständig kunskapsutveckling för att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet.

Miljöfrågor är en integrerad del och har en framträdande roll i företagets policy. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet. T ex erbjuder vi så många miljöanpassade produkter som möjligt, genomför energibesparande åtgärder, arbetar med återvinning samt har ett nära miljösamarbete med våra leverantörer. Samtliga våra leverantörer är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla våra medarbetare har rätt att arbeta i en säker och hälsosam miljö. Vi gör allt vi kan för att utbilda och tillhandahålla dem sådan information som är av yttersta vikt för att garantera en god säkerhet och hälsa på vår arbetsplats. Detta gäller för såväl medarbetare, besökare, kunder och leverantörer.

TÜV-CERTIFIERING TÜV Rheinland Group är världsledande på produktcertifiering och ger dig som kund en oberoende kvalitetsgaranti. I stort sett alla våra produkter är TÜV-Certifierade vilket för oss är en självklarhet då vi eftersträvar hög kvalitet och nöjda kunder. Alla våra leverantörer är certifierade enligt ISO.

KREDITVÄRDIGHET

UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC:s information används som underlag till drygt 10 miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas av av företag, banker och finansbolag. UC erbjuder dagsaktuell information om företag som kan användas för kreditbedömningar samt andra kvalificerade ekonomiska bedömningar. B.E. Produkter Sverige AB är därför stolta över att från UC erhålla Högsta kreditvärdighet.

VÄRLDSNATURFONDEN WWF

Miljöfrågor är viktiga för oss, vi är därför väldigt glada över att stödja Världsnaturfonden WWF i dess prioriterade trädplanteringsprojekt.